Articles published with Cuscuta chinensis
Jing Wan 1 , Jun X 1 , Mingyan Yang 1 , Zhende Yang 1 , Qinghe H ang 1 , Shufang Zhao 2
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2